DANH MỤC SẢN PHẨM

 

- Chuyển hàng  từ Hẻm 11 qua NNT: Quân hoặc Tâm làm phiếu chuyển hàng từ Hẻm 11 sang NNT. Sau đó đem hàng qua NNT cho người lấy hàng ký nhận. Mỗi bên giữ 01 bảng để lưu

- Chuyển hàng từ NNT sang Hẻm 11: Tạo hoặc Khôi làm phiếu chuuyển hàng từ NNT sang Hẻm 11. Người nhận hàng ký nhận. Mỗi bên giữ 01 bảng để lưu

- Lấy hàng cho Khôi Lâm lắp ráp: Tạo hoặc Khang hoặc Khôi làm phiếu chuyển hàng từ NNT sang  Hẻm 11 (in ra cho Khôi Lâm ký nhận)

Lứu ý:

- Hẻm 11: lấy hàng là hẻm 11 làm phiếu

- Hẻm 11: Giao hàng qua lưu kho, thì Hẻm 11 làm phiếu

- NNT: lấy hàng là NNT làm phiếu

- Lấy hàng lắp ráp tại NNT: thì NNT làm phiếu

 

 

Thu gọn